ความแตกต่างของ Data, Information, Insight

0
155
Big data mining analysis exchange statistics and storage technology infographic elements presentations poster flat abstract illustration vector

ความแตกต่างของ Data, Information, Insight

คุณเคยสงสัยกันมั้ยครับว่า Data, Information, และ Insight คืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไร? ในบทความนี้เราจะช่วยแก้ใจของคุณไปพร้อมๆ กันเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสามคำนี้อย่างชัดเจน และคุณจะรู้ว่าการเรียนรู้และการพัฒนาองค์คุณสามารถเริ่มต้นจากที่ใดได้บ้าง โดยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป!

Data คืออะไร?

Data หมายถึงข้อมูลที่ถูกสะสมรวมกันในรูปแบบของรายการข้อมูล มันอาจจะเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสิ่งที่บ่งบอกข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ได้รับการประมวลผลเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณในแต่ละวัน หรืออุณหภูมิในแต่ละวัน เป็นต้น Data เป็นข้อมูลเชิงสกุลเงินที่มีค่าและสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลได้

Information คืออะไร?

Information เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและแปลงเป็นรูปแบบที่มีความหมาย ข้อมูลที่ได้รับการจัดระเรียงและอธิบายในลักษณะที่ทำให้มนุษย์เข้าใจได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณในแต่ละวัน โดยเพิ่มข้อมูลเช่น “เวลาที่มากที่สุดคือช่วง 10 โมงเช้า” หรือ “จำนวนผู้เข้าชมลดลงในวันที่ฝนตก” ทำให้มีข้อมูลที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผน

Insight คืออะไร?

Insight คือระดับสูงสุดของข้อมูลและข้อมูล เมื่อคุณดึงข้อมูลและข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์อย่างถูกต้อง คุณจะได้รับ Insight ซึ่งเป็นความเข้าใจหรือความรู้ที่ลึกซึ้ง เช่น จากข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจค้นพบ Insight ว่า “การเข้าชมมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสามารถสนุกสนานที่สุด” หรือ “การลดลงของผู้เข้าชมเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราฝนตก” ที่นี่เรามีความเข้าใจที่จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและข้อมูลอย่างแท้จริง

ประโยชน์ของการเก็บข้อมูล (Data)

การเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจควรทำ เพราะมันมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:

  • ช่วยในการตัดสินใจ: มีข้อมูลและข้อมูลที่เป็นรากฐานสำหรับการตัดสินใจที่ดีและมีความเหมาะสม
  • การวิเคราะห์และการวางแผน: ช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมของธุรกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและการดำเนินงาน
  • สร้างความเข้าใจ: ช่วยในการสร้างความเข้าใจและความรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือตัวอย่างในการทำข้อมูล (Data)

มีเครื่องมือหลายตัวที่คุณสามารถใช้ในการทำข้อมูล ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:

1.Microsoft Excel: ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลตารางและการคำนวณเบื้องต้น

2.Google Analytics: เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ที่ช่วยในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าชม

3.Python: ใช้ในการโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบขั้นสูง

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Data, Information และ Insight เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจอย่างมีระบบ ดังนั้นควรเน้นใช้ข้อมูลให้เป็น Information และ Insight ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรของคุณ และอย่าละเมิดความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัลนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.