ค้างค่างวดกี่เดือนจึงจะถูกยึดรถ? ทำความเข้าใจกฎหมายการยึดรถในกรณีค้างชำระ

0
244

ค้างค่างวดกี่เดือนจึงจะถูกยึดรถ? ทำความเข้าใจกฎหมายการยึดรถในกรณีค้างชำระ

ค่างวดคืออะไรและคำถามสำคัญที่ต้องมีคำตอบ

การจัดเวลาและการบริหารการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายและไม่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น หากคุณเป็นคนที่ใช้รถยนต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไฟแนนซ์ คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นคือ “ค้างค่างวดกี่เดือนจึงจะถูกยึดรถ?” ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้คุณมีคำตอบที่ชัดเจน

คำถามที่พบบ่อย: ค้างค่างวดกี่เดือนถึงจะถูกยึดรถ?

ในกรณีที่คุณค้างชำระค่างวดรถยนต์นั้น สิ่งหนึ่งที่คุณอาจกังวลคือการถูกยึดรถ แต่ลึกๆ ลงไป เราจะมาทำความเข้าใจกฎหมายและเงื่อนไขในกรณีค้างชำระค่างวดเกี่ยวกับการยึดรถในบทความนี้

การค้างชำระค่างวดในช่วงไม่กี่วัน

หากคุณเกิดการผิดนัดชำระเพียงไม่กี่วัน ทางไฟแนนซ์อาจจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือน ในเหตุการณ์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการยึดรถ เนื่องจากมันไม่ได้เกิดขึ้นทันที และไม่ส่งผลกระทบต่อเครดิตบูโร

นอกจากนี้ ควรพยายามชำระเงินที่คุณค้างไว้ภายในกำหนดชำระหรือช้าไม่เกิน 2-3 วัน นี้จะช่วยลดโอกาสที่คุณจะต้องจ่ายค่าทวงถามและค่าปรับล่าช้าในอนาคต

การค้างชำระค่างวดเกิน 3 เดือน

เมื่อคุณค้างชำระค่างวดต่อเนื่องเกิน 3 เดือน สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไป ตามกฎหมาย ทางไฟแนนซ์มีสิทธิ์ดำเนินการยึดรถ เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระที่รุนแรงขึ้น

หากคุณไม่มีวิธีชำระหนี้และค่างวดที่ค้างไว้ คุณอาจพบกับความเสี่ยงที่จะถูกยึดรถ ดังนั้น หากคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ ควรพิจารณาแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

ยึดรถเป็นผลิตภัณฑ์ไฟแนนซ์ : ขั้นตอนและสิทธิ์ของทางไฟแนนซ์

การค้างชำระค่างวดเป็นเรื่องที่ต้องระวัง

เมื่อคุณมีรถยนต์ผ่อนจ่ายผ่านไฟแนนซ์ ค่างวดเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องชำระให้ถูกต้องและตรงตามกำหนด หากคุณไม่ชำระค่างวดตามเวลาที่กำหนดไว้ คำถามเกี่ยวกับการยึดรถอาจจะเกิดขึ้น

การยึดรถเกิดขึ้นเมื่อไร?

หากคุณค้างชำระค่างวดเป็นเวลาหลายเดือนและไม่มีการดำเนินการชดเชยในระยะเวลาที่กำหนด ทางไฟแนนซ์มีสิทธิ์จะดำเนินการยึดรถของคุณตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการยึดรถเกิดขึ้นทันทีหลังจากค่างวดครบกำหนด คุณจะได้รับการเตือนล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้คุณรู้ถึงสถานการณ์และช่วยให้คุณมีโอกาสแก้ไขปัญหาก่อนที่การยึดรถจะเกิดขึ้น

การลงโทษและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ค่าปรับและค่าทวงถาม

หากคุณมีค่างวดที่ค้างชำระ คุณจะต้องเสียค่าปรับและค่าทวงถาม หากคุณชำระค่างวดเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการเตือน ค่าปรับและค่าทวงถามจะเพิ่มขึ้นเท่าที่ทางไฟแนนซ์กำหนด

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์เครดิตของคุณ

การค้างชำระค่างวดอาจส่งผลให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์เครดิตของคุณ หากคุณทำการชำระหนี้เรียบร้อยและตรงตามกำหนด คุณจะมีสิทธิ์ในการรับรายงานเครดิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าปรับและค่าทวงถามที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางกลับกัน

ความผิดตามกฎหมายและการกระทำที่ไม่เหมาะสม

หากทางไฟแนนซ์ดำเนินการยึดรถก่อนเวลาค่างวดค้างเกิน 3 เดือน นั่นจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

อย่างไรก็ตาม หากมีการข่มขู่หรือบังคับให้ลูกหนี้ลงจากรถยนต์ หรือกระชากกุญแจ หรือแม้แต่การนำกุญแจสำรองมาใช้เพื่อเปิดรถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ก็จะถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 309 ของประมวลกฎหมายอาญา

สุดท้ายนี้ หากมีการร่วมกระทำผิดกฎหมายเกินกว่า 5 คน ผู้กระทำก็อาจถูกพิพากษาโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุณควรรู้จักและปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

สรุป : คำถามเกี่ยวกับการค้างชำระค่างวด

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการค้างชำระค่างวด คุณควรจัดการเงินอย่างมีวินัยและรักษาการชำระค่างวดตามกำหนด หากคุณพบว่าคุณจะไม่สามารถชำระค่างวดตามกำหนดได้ คุณควรติดต่อทางไฟแนนซ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.