วิธีดูแลและต่ออายุโดเมนอย่างถูกต้อง

0
419

วิธีดูแลและต่ออายุโดเมนอย่างถูกต้อง

เตรียมตัวก่อนหมดอายุ

การดูแลและต่ออายุโดเมนเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิ์ในการครอบครองโดเมนที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณ ก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการโดเมนล่วงหน้า 30 หรือ 60 วัน เพื่อให้คุณมีเวลาพร้อมทำรายการต่ออายุ

การตรวจสอบข้อมูลโดเมน

ควรตรวจสอบข้อมูลโดเมนของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันที่เริ่มจด, วันที่หมดอายุ, และช่วงเวลาการต่ออายุ ทำให้คุณทราบก่อนถึงวันที่ควรทำรายการต่ออายุ

ตัวอย่าง

  • เริ่มจดโดเมน: 01/01/2021
  • วันโดเมนหมดอายุ: 01/01/2022
  • ช่วงเวลาการต่ออายุ: 01/11/2021 – 30/01/2021 (30 – 60 วัน)
  • ช่วงเวลาผ่อนผันต่ออายุ: 01/01/2022 – 30/01/2022 (30 วัน)

การต่ออายุทันที

หากคุณค้นพบว่าโดเมนของคุณใกล้หมดอายุ ไม่ควรปล่อยให้มีช่วงเวลาผ่อนผันมากเกินไป ทำรายการต่ออายุทันทีที่ได้รับแจ้งเตือน นี้เป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นครอบครองชื่อโดเมนของคุณ

การไถ่คืนโดเมน

หากคุณลืมทำรายการต่ออายุ และชื่อโดเมนถูกลบออก คุณยังมีโอกาสไถ่คืนโดเมนของคุณ แต่ต้องทำในระยะเวลา 30 วัน โดยต้องมีเอกสารและชำระเงินตามขั้นตอนที่องค์กรทะเบียนกลางกำหนด

ขั้นตอนที่สำคัญในการไถ่คืนโดเมน

1.รับทราบเกี่ยวกับระยะเวลา: คุณจะมีระยะเวลา 30 วันในการไถ่คืนโดเมนของคุณ หลังจากนั้น คุณจะต้องผ่านขั้นตอนที่ต่างหากเพื่อได้กลับโดเมนของคุณ

2.กระบวนการทางกลาง: คุณต้องให้เอกสารที่เกี่ยวข้องและชำระเงินตามที่กำหนดให้กับองค์กรทะเบียนกลาง เพื่ออ้างสิทธิ์ในการใช้โดเมนของคุณ

3.เปลี่ยนแปลงทันที: ถ้าคุณไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ชื่อโดเมนของคุณจะถูกนำออก และอาจถูกให้ผู้อื่นใช้แทน

สรุป

การดูแลและต่ออายุโดเมนเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความเป็นเจ้าของของโลกออนไลน์ของคุณ อย่าลืมทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องและตรวจสอบโดเมนของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การลืมต่ออายุโดเมนไม่ใช่ปัญหาที่ไม่แก้ไขได้ ด้วยการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณสามารถรักษาโดเมนของคุณไว้ในช่วงเวลาที่สำคัญ อย่าลืมทำตามขั้นตอนนี้เพื่อปกป้องโดเมนของคุณให้ปลอดภัย!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.