วิธีคิดโอทีง่าย ๆ แจกสูตรคิดโอทีทำงานล่วงเวลา เราจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่

0
351

วิธีคิดโอทีง่าย ๆ แจกสูตรคิดโอทีทำงานล่วงเวลา เราจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่

การทำงานล่วงเวลา (Overtime) คือ การทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายแรงงานของประเทศไทยว่าคนทำงานต้องใช้เวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิธีคำนวณเงินค่าล่วงเวลาวันธรรมดา-วันหยุดราชการ

เพื่อคำนวณค่าล่วงเวลาในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ นั้นจะต้องทำการคำนวณตามสูตรดังนี้:

วิธีคำนวณเงินค่าล่วงเวลาวันธรรมดา

ค่าล่วงเวลาวันธรรมดา = (ค่าจ้างปกติ x 1.5) x จำนวนชั่วโมงทำงาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานรายเดือนมีอัตราค่าจ้างปกติ 300 บาทต่อวัน และทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมงในวันธรรมดา เงินค่าล่วงเวลาที่พนักงานรายเดือนจะได้รับเท่ากับ (300 บาท x 1.5) x 2 = 900 บาท

วิธีคำนวณเงินค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ

ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ = (ค่าจ้างปกติ x 2) x จำนวนชั่วโมงทำงาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานรายเดือนมีอัตราค่าจ้างปกติ 300 บาทต่อวัน และทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมงในวันหยุดราชการ เงินค่าล่วงเวลาที่พนักงานรายเดือนจะได้รับเท่ากับ (300 บาท x 2) x 2 = 1200 บาท

วิธีคำนวณเงินค่าล่วงเวลารายเดือน

นอกจากการคำนวณค่าล่วงเวลาตามวันทำงานเดี่ยวกัน ยังสามารถคำนวณเงินค่าล่วงเวลารายเดือนได้ดังนี้:

ค่าล่วงเวลารายเดือน = (เงินเดือน / 30 วัน / ค่าจ้างปกติ X 1.5) X จำนวนชั่วโมงทำงาน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการคำนวณค่าล่วงเวลารายเดือนโดยมีอัตราค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า และทำงานโอที 3 ชั่วโมง ค่าเงิน OT ที่พนักงานจะได้รับในวันนั้นจะเท่ากับ (เงินเดือน / 30 วัน / ค่าจ้างปกติ X 1.5) X 3 = 375 บาท

วิธีคำนวณเงินค่าล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกจากค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติและวันหยุดราชการแล้ว ยังมีค่าล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย วิธีคำนวณค่าล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเป็นดังนี้:

ค่าล่วงเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ = (ค่าจ้างปกติ x 1.25) x จำนวนชั่วโมงทำงาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานรายเดือนมีอัตราค่าจ้างปกติ 300 บาทต่อวัน และทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงินค่าล่วงเวลาที่พนักงานรายเดือนจะได้รับเท่ากับ (300 บาท x 1.25) x 2 = 750 บาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.