เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณด้วย #MakeTime

0
140

เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณด้วย #MakeTime

การบริหารเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำธุรกิจของคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าคุณพบว่าตัวเองมัวแต่ใช้เวลาในกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆ นั่นก็หมายความว่าคุณกำลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ

การบริการเวลาเป็นเรื่องสำคัญ

เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ มาลองแบ่งกิจกรรมตามความสำคัญของงานดูกัน

1. กิจกรรมลงทุน (งานเกรด A)

ในกลุ่มนี้คือกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงต่อจุดมุ่งหมาย การลงทุนในตัวเองหรือการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่, การทำความเข้าใจตลาด, หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

2. กิจกรรมที่เป็นกลาง (งานเกรด B)

กิจกรรมในกลุ่มนี้คือกิจกรรมที่สำคัญแต่ไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทันที นอกจากนี้, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การจัดทำรายงาน, หรือการปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

3. กิจกรรมที่ปรับให้เหมาะ (งานเกรด C)

ในกลุ่มนี้คือกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น, การปรับแต่งกระบวนการทำงาน, การพัฒนาวิธีการทำงานใหม่, หรือการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง

เริ่มปรับใช้ในการทำงาน

เมื่อคุณได้แบ่งกิจกรรมต่างๆ ตามเกรดของมันแล้ว ก็เวลาที่จะนำมาปรับใช้ในการทำงานแล้วดูดีกว่าที่เคย

NEXT STEP

ควรเริ่มต้นที่การลงทุนในงานเกรด A เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีพัฒนาการที่แข็งแกร่งที่สุด จากนั้นค่อยๆ เลื่อนมาที่งานเกรด B และ C ที่ทำให้ชีวิตและธุรกิจของคุณมีความสมดุล

ท้าทายตัวเองในการพัฒนาและเติบโต หลังจากที่คุณได้กำหนดกิจกรรมในแต่ละเกรดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้า

สรุป

การจัดกิจกรรมในแต่ละเกรดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบริหารเวลาของคุณ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจมากที่สุด และมีการปรับใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม

การจัดลำดับกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลต่อธุรกิจมากที่สุด และทำตามลำดับที่กำหนดไว้ นี่คือทางเดียวที่คุณจะสร้างเวลาให้ #MakeTime และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปอีกขั้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.