Home Covid 19 ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ SUPER WATER (HOCI WATER)

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ SUPER WATER (HOCI WATER)

SUPER WATER (HOCI WATER)
ผลิตภัณฑ์น้ำฆ่าเชื้อ ที่เลียนแบบกลไกการฆ่าเชื้อโรคในร่างกายมนุษย์ โดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสกัดให้ได้สาร Hypoclorous Acid ซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ ที่ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติ ในกระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ (Immune System) เพื่อต่อต้าน และฆ่าเชื้อโรคที่รุกรานเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง

  • ฉีดพ่นทำความสะอาดมือ ผิวหนัง
  • ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ดับกลิ่น ฟอกอากาศ
  • เช็ด ถู ทำความสะอาดเครื่องใช้ โต๊ะ ฝาชักโครก
  • อ่อนโยน ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด
  • เหมาะกับโรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสำนักงาน บ้าน ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะ


Hotline

061-413-8839


LINE @ 24 hours

@cleaning

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ SUPER WATER (HOCI WATER)

SKU-PGS3

-ผลิตจากธรรมชาติ 100%
-เป็นน้ำยาชนิด food grade ไม่จำเป็นต้องล้างหลังการใช้งาน
-ปลอดภัย กับทุกส่วนของร่างกาย ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
-หลังจากฆ่าเชื้อแล้ว น้ำยาจะคืนสภาพกลายเป็นน้ำ (H2O) ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ไวรัส และแบคทีเรีย เช่น
●เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
●เชื้อไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1)
●ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1
●ไวรัสซาร์ส
●ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ (RSV)
●เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา มือ เท้า ปาก

วิธีการใช้งาน /อัตราส่วนผสม
● Hypochlorous Acid 1000 ppm : น้ำสะอาดหรือน้ำ RO = 1:10
● Hypochlorous Acid 2000 ppm : น้ำสะอาดหรือน้ำ RO = 1:20

ใบรับรองประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล