กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่: “6R New Normal Digital Marketing Strategy”

0
123
Digital marketing banner

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่: “6R New Normal Digital Marketing Strategy”

R1: ปรับกลยุทธ์เพื่อการตลาดดิจิทัล

การทำธุรกิจในยุคใหม่นี้ต้องการการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ “Digital-First” คือทางเลือกที่แน่นอน โดยจะต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นดิจิทัล ทำให้สามารถประสบความสำเร็จในทันทีของการตลาดออนไลน์

R2: ปรับโมเดลธุรกิจใหม่

ไม่มีทางที่จะรอให้ฝุ่นตกไปที่ธุรกิจของคุณ ตอนนี้เวลาที่จะ “Rewire” โมเดลธุรกิจของคุณ สร้างธุรกิจให้ดีกว่าเดิม และอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยมัวรอ

R3: มองใหม่ทางการติดต่อกับลูกค้า

ให้ลูกค้าคาดหวังประสบการณ์ที่ดีที่สุด การ “Reimagine Consumer Engagement” เป็นการทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ

R4: ปรับปรุงการเสนอสินค้า

การตลาดต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ทำให้ “Refresh Product Offerings” เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความต้องการของลูกค้า

R5: มองใหม่ทางความยั่งยืน

ยิ่งทำดี ธุรกิจยิ่งได้ดี! “Re-envision the role of sustainability” เป็นการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและในด้านธุรกิจ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากมาย

R6: ปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์หลังโรคระบาด

การเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับไลฟ์สไตล์แบบไฮบริดหลังจากโรคระบาดคือสิ่งที่ต้องทำ การ “Realign to the post-pandemic hybrid lifestyle” จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่ในทันทีของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

สรุป

กลยุทธ์ “6R New Normal Digital Marketing” เป็นทางเลือกที่ไม่หลงเลยสำหรับธุรกิจที่ต้องการรอดในยุคนี้ ด้วยการปรับตัวทั้งในด้านดิจิทัลและด้านธุรกิจ การทำตามกลยุทธ์นี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในอายุปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ควรจะทำให้แน่ใจว่าท่านทำความเข้าใจถึงลูกค้าและตลาดของท่านอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่ท่านจะสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.