วิธีขอสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์ : การทำงานอิสระไม่มี 50 ทวิ

0
155

วิธีขอสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์ : การทำงานอิสระไม่มี 50 ทวิ

สำหรับคนที่เลือกทำงานอิสระหลังเลิกงานหรือทำธุรกิจของตัวเอง เราเสมอสงสัยว่าจะสามารถขอสินเชื่อหรือยื่นกู้ได้หรือไม่ ในบทความนี้เราจะสอนคุณวิธีเตรียมความพร้อมและขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถขอสินเชื่อได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามที่ไม่ใช่พนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอนทุกเดือนและมีเอกสารรายได้ที่น่าเชื่อถือ มาเริ่มต้นดูกันเลย

1.เตรียมเอกสารสำคัญ

เอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถยื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้อย่างราบรื่น จะต้องมีเอกสารส่วนตัวและเอกสารแสดงรายได้ นี่คือบางสิ่งที่คุณควรเตรียม:

เอกสารส่วนตัว:

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดรายได้:

-หนังสือรับรองการทำงาน

-สลิปเงินเดือน

-Statement

-หรือในกรณีของฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระ คุณอาจจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น 50 ทวิ หรือ ภ.ง.ด. เอกสารแสดงการยื่นภาษีเงินได้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือที่มาของรายได้ให้ได้มากที่สุด

การเตรียมเอกสารเหล่านี้จะช่วยยืนยันว่าคุณมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอสำหรับการยื่นกู้ขอสินเชื่อ และจะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง.

2.วางแผนยื่นภาษีให้ถูกต้อง

เอกสารการยื่นภาษีเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยืนยันรายได้ของคุณ คุณควรที่จะวางแผนการยื่นภาษีให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

3.สร้างประวัติเครดิตที่ดี

ประวัติเครดิตที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีได้ดังนี้:

-เริ่มต้นสร้างประวัติเครดิต เช่น การสมัครบัตรเครดิต

-ชำระหนี้คืนให้ตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

-อย่าลืมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินตามมาและเพื่อรักษาเครดิตทางการเงินของคุณให้ดี

4.เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

การเดินบัญชีรายได้ผ่านบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ให้บริการสินเชื่อตรวจสอบรายการเงินเข้าออกย้อนหลังได้ง่ายกว่าการรับรายได้เป็นเงินสด การเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอถือเป็นประวัติการเงินที่ดี และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ

อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ มีลักษณะอย่างไร?

อาชีพอิสระคือการทำงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของการทำงานแบบพนักงานประจำทั่วไป มักมีรายได้แต่ละเดือนไม่เท่ากันและไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงานอย่างเช่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงานเหมือนพนักงานประจำ และไม่มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) จากผู้ว่าจ้างให้นั่นเอง

อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ให้อิสระแก่ตัวเองในการทำงานหารายได้ และเปิดโอกาสให้แต่ละคนทำงานตามเงื่อนไขของตัวเอง ความเสี่ยงของผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์คือ ความไม่แน่นอนของงานและรายได้ แต่ความพร้อมทางการเงินและการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้อย่างราบรื่น.

สรุป

อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ สามารถขอสินเชื่อได้ ปัจจุบันมีแหล่งเงินกู้ที่ปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็กู้ได้ กู้ง่าย ไม่ต้องใช้สลิปต์เงินเดือน ตอบโจทย์ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจหรือเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน หากคุณทำอาชีพอิสระก็ไม่ต้องกังวล สามารถเตรียมความพร้อมตามที่เราได้แนะนำไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะยื่นกู้หรือขอสินเชื่อที่ใดก็ตาม อย่าลืมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินตามมา และเพื่อเป็นการรักษาเครดิตทางการเงินของคุณให้ดี อนาคตจะได้มีทางเลือกในการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.