ความสำคัญของ Alt Attribute ใน SEO

0
198

ความสำคัญของ Alt Attribute ใน SEO

ในโลกของการทำ SEO คำว่า “Alt Attribute” เป็นคำสำคัญที่ควรเราจะรู้จักและใช้ให้เหมาะสม สำหรับเว็บมาสเตอร์หรือเจ้าของเว็บไซต์ การจัดการ Alt Attribute นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเรียกค้นได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการอันดับบน Google อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย Alt Attribute คืออะไร?

Alt Attribute หรือ “Alt Tag” เป็นข้อความหรือคำอธิบายที่เราต้องใส่ในส่วนของ image tag บนเว็บไซต์ของเรา หน้าที่หลักของ Alt Attribute คือการช่วยบอกลักษณะของรูปภาพให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจได้ง่าย และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบทความที่เรามีในเว็บไซต์ อันนี้สำคัญมากเพราะถ้ารูปภาพไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้ ผู้เยี่ยมชมจะยังสามารถเข้าใจความหมายและเนื้อหาของรูปภาพได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่คำสำคัญ (Keyword) ลงใน Alt Attribute เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณด้วย

หลักการใส่ Alt Attribute ที่ถูกต้อง

เมื่อคุณจัดทำ Alt Attribute ควรใส่คำอธิบายให้สอดคล้องกับรูปภาพ นี่คือหลักการที่สำคัญ ถ้าคำอธิบายไม่ตรงกับรูปภาพ อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจผิดได้ แต่ในกรณีที่รูปภาพมีเนื้อหาแตกต่างออกไปจากบทความหรือเนื้อหาหลัก คุณก็สามารถเว้นว่าง Alt Attribute ได้ แต่ควรพยายามใส่คำสำคัญให้เป็นธรรมชาติและไม่ควรใช้ Keyword คำเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ การใส่ Keyword ใน Alt Attribute ยังสามารถช่วยในการค้นหารูปภาพได้โดยตรง ไม่เพียงแต่เว็บไซต์ การเลี่ยงการใช้เครื่องหมายยัติภังค์หรือขีด “-” ในคำอธิบายเป็นสิ่งที่ควรทำ เนื่องจาก Google Search จะค้นหารูปภาพโดยใช้คำอธิบายนี้ ให้เราใช้เว้นวรรคแทน อีกสิ่งหนึ่งคือ ควรหลีกเลี่ยงการใส่คำอธิบาย Alt Attribute ซ้ำกันในรูปภาพที่คล้ายกัน ควรทำให้คำอธิบายแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อสร้างความเฉพาะเจาะจงและเพิ่มโอกาสในการอันดับบน Google

สรุป

Alt Attribute เป็นส่วนที่สำคัญของการทำ SEO บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้รูปภาพในเว็บไซต์ของคุณมีความหมายและช่วยในการอันดับบน Google อย่างมีประสิทธิภาพ คำแนะนำหลักคือใส่ Alt Attribute ให้เป็นคำอธิบายที่สอดคล้องกับรูปภาพและควรใส่ Keyword ให้เป็นธรรมชาติ และเลี่ยงการใช้เครื่องหมายยัติภังค์หรือขีด “-” ในคำอธิบาย ด้วย Alt Attribute ที่ดี คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการค้นหารูปภาพและเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.