ความแตกต่างระหว่าง Slogan และ Tagline: แนวทางสร้างคำโฆษณาให้เหนือระดับ

0
150

ความแตกต่างระหว่าง Slogan และ Tagline: แนวทางสร้างคำโฆษณาให้เหนือระดับ

คำโฆษณาที่มีความประทับใจในใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในยุคดิจิทัล แม้ว่าคุณจะเคยได้ยินคำว่า “Slogan” และ “Tagline” มาบ่อยๆ แต่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้กลับยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน ในบทความนี้เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่าง Slogan และ Tagline และวิธีการสร้างทั้งสองให้น่าจดจำและมีประสิทธิภาพในการตลาดของคุณ

Slogan (สโลแกน) คืออะไร?

สโลแกน, หรือ “Slogan” ในภาษาไทย, เป็นประโยคสั้นๆ หรือวลีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความจดจำและสร้างสติปัญญาเกี่ยวกับแบรนด์ สโลแกนบ่งบอกถึงคุณค่าหรือปรัชญาของแบรนด์และมักถูกใช้ในการสร้างความรู้สึกบวกเกี่ยวกับแบรนด์นั้น สโลแกนมักถูกนำไปใช้ในการโฆษณาและการตลาด

แท็กไลน์ (Tagline) คืออะไร?

Tagline, หรือที่เราเรียกว่า “แท็กไลน์” ในภาษาไทย, คือข้อความสั้นๆ หรือประโยคที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้สึกหรือการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง แท็กไลน์มักจะสอดคล้องกับคุณสมบัติหลักของแบรนด์ และมีเป้าหมายที่จะเน้นข้อได้เปรียบหรือคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของสินค้าหรือบริการ

วิธีเขียน Slogan (สโลแกน) ที่ดี

  • เริ่มด้วยการระบุคุณค่าหรือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  • ใช้คำน้อยๆ แต่มีอิทธิพล และสรุปให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการจดจำ
  • ให้มีคำที่สามารถทำให้คนเกี่ยวข้องและสร้างความรู้สึก
  • ทดลองใช้คำที่สื่อถึงความออกเสียงของแบรนด์ของคุณ

วิธีเขียนแท็กไลน์ (Tagline) ที่ดี

  • สร้างคำหรือประโยคที่ย่อและสอดคล้องกับคุณค่าหลักของคุณ
  • ให้แท็กไลน์สื่อถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่คุณต้องการให้ผู้บริโภครู้สึก
  • ใช้คำที่เข้ากันไปกับบรรยากาศหรือสไตล์ของแบรนด์
  • ทดลองใช้คำที่มีความเป็นประโยคและสรุปสิ่งที่คุณทำได้อย่างดี

แท็กไลน์และสโลแกนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีความทรงจำและน่าจดจำในใจของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ Slogan มุ่งเน้นที่คุณค่าหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างย่อ ในขณะที่แท็กไลน์เน้นที่การอธิบายหรือเสนอแนะในลักษณะที่สรุปโดยย่อ ให้ความรู้สึกและค่าเสนาะห์

การเขียนทั้งสองให้เหนือระดับนั้นมีความฝันและฉลาด ซึ่งมันสามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำและเป็นที่รู้จักในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.