ค่า Incoterms ที่สำคัญ: รู้จัก CIF คืออะไร

0
233

ค่า Incoterms ที่สำคัญ: รู้จัก CIF คืออะไร

CIF คืออะไร

CIF หรือ Cost, Insurance และ Freight เป็นหนึ่งใน Incoterms ที่กำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งออกสินค้า ระหว่างที่สินค้าเดินทางไปที่เรือ สินค้าอยู่บนเรือ จนกระทั่งไปถึงยังท่าเรือปลายทาง หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างที่อยู่บนเรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งตามเงื่อนไขของ Incoterms นั้น CIF จะใช้ในการขนส่งทะเลหรือการขนส่งทางน้ำเท่านั้น

รายละเอียดของ CIF

  • COST (ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า): CIF กำหนดให้ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่สินค้าออกจากโรงงาน การเดินทางไปจนถึงท่าเรือต้นทาง ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งเอกสารการส่งออก ทำพิธีศุลกากรเพื่อนำสินค้าออก รวมทั้งชำระค่าประกันสินค้าที่จะส่งออกด้วย
  • INSURANCE (ค่าประกันความเสียหายของสินค้า): ค่าประกันสินค้าเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้ขาย โดยที่ผู้ขายต้องชำระค่าประกันสินค้าเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นการคุ้มครองความเสียหายของสินค้าขณะขนส่ง
  • FREIGHT (ค่าระวางเรือ): ค่าระวางเรือเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเล และเป็นรายละเอียดที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ

CIF กับสิ่งที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องรู้

ผู้ส่งออก

  • ทำการจัดการค่าใช้จ่ายในการขนส่งตั้งแต่ออกจากโรงงาน เดินทางไปจนถึงท่าเรือต้นทาง
  • ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งเอกสารการส่งออก ทำพิธีศุลกากรเพื่อนำสินค้าออก
  • ชำระค่าประกันสินค้าที่จะส่งออกด้วย

ผู้นำเข้าสินค้า

  • หลังจากสินค้าเดินทางมาถึงยังท่าเรือปลายทาง ผู้นำเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าลงจากเรือ
  • ทำพิธีศุลกากรขาเข้า
  • ชำระภาษีอากร การขนส่งเพื่อออกจากจากท่าเรือ
  • การนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ปลายทาง

CIF เป็นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่พึ่งพาการนำเข้าและส่งออกผ่านทางเรือ เนื่องจากมีผลโดยตรงถึงต้นทุนและความเสี่ยงของสินค้าที่จะเกิดขึ้นระหว่างขนส่งทั้งส่งออกและนำเข้า ใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลต้องศึกษาเอาไว้เยอะๆ นะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.