ธนาคารจะส่งข้อมูลธนาคารจะส่งข้อมูลบัญชีแบบไหนให้กรมสรรพากรบ้าง? (ฉบับอัปเดตปี 2023)

0
198

ธนาคารจะส่งข้อมูลธนาคารจะส่งข้อมูลบัญชีแบบไหนให้กรมสรรพากรบ้าง? (ฉบับอัปเดตปี 2023)

ภาษี e-Payment หรือ ภาษีอีเพย์เมนต์ ได้ประกาศบังคับใช้แล้วกับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะร้านขายออนไลน์ โดยสถาบันการเงินจะต้องส่งข้อมูลบัญชีที่เข้าเงื่อนไขให้กับกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เงื่อนไขของการส่งข้อมูล คือทุกบัญชีที่มีธุรกรรมภายในบัญชี ฝาก/รับโอนเงิน 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปี หรือจำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไปต่อปี และมียอดรวมมากกว่า 2,000,000 บาทต่อปี เรามาทำความเข้าใจรายละเอียดกฎหมายอีเพย์เมนต์เพื่อเตรียมตัวรับมือกัน

สถาบันที่ต้องนำส่งข้อมูลบัญชีให้กรมสรรพากร

-ธนาคาร

-สถาบันการเงินต่างๆ

-Payment Gateway รวมถึง E-Wallet ต่างๆ ด้วย

เงื่อนไขของการส่งข้อมูลบัญชีให้กรมสรรพากร

สถาบันจะนับจำนวนธุรกรรมรวมกันทุกบัญชีที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.จำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 3000 ครั้งขึ้นไปต่อปี

2.จำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไป และต้องมียอดรวมมากกว่า 2,000,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างการนับธุรกรรมทางการเงิน

มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด 4 บัญชี ดังต่อไปนี้

  • บัญชี 001 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 2500 ครั้ง = ไม่ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
  • บัญชี 002 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 3500 ครั้ง = ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
  • บัญชี 003 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 365 ครั้ง รวมยอด 2,700,000 บาท = ไม่ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
  • บัญชี 004 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 450 ครั้ง รวมยอด 2,700,000 บาท = ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

รายการฝาก/รับโอนเข้าบัญชีแบบไหนบ้าง?

1.ยอดเงินฝากเข้าบัญชี

2.ยอดรับโอนเงิน

3.ยอดเงินฝากเช็คเข้าบัญชี

4.ยอดจากดอกเบี้ย

5.ยอดจากเงินปันผล

กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างจากสถาบัน?

1.เลขประจำตัวประชาชน / เลขนิติบุคคล

2.ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี / ชื่อนิติบุคคล

3.จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงิน

4.ยอดรวมของการฝากหรือรับโอนเงิน

5.เลขที่บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

เริ่มบังคับใช้กฎหมายเมื่อไหร่?

ประกาศกฎหมายเริ่มบังคับใช้เมื่อมกราคมปี 2562 และบังคับให้ส่งรายงานข้อมูลบัญชีที่มีธุรกรรมพิเศษให้แก่กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม ปี 2563 เป็นต้นไป และเริ่มใช้จริง โดยสถาบันไม่ต้องนำส่งข้อมูลบัญชีย้อนหลังให้กรมสรรพากร

อัพเดทล่าสุด (10 ม.ค.2564)

ปี 2563 เป็นต้นไป สถาบันจะส่งข้อมูลบัญชีที่เข้าเงื่อนไขให้กับกรมสรรพากร โดยการนับธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงิน ทางธนาคารนับธุรกรรมแบบปีต่อปีตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี

ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าออนไลน์

1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อแจกแจงรายละเอียดในแต่ละธุรกรรมของธุรกิจ

2.ขอใบกำกับภาษีในการซื้อมาขายไปทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อทำการยื่นภาษี

3.จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

4.แยกบัญชีส่วนตัว กับบัญชีที่ใช้ทำธุรกิจ

5.ศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับภาษีออนไลน์

6.แยกบัญชีส่วนตัว กับบัญชีที่ใช้ทำธุรกิจ

7.ศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับภาษีออนไลน์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.