การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80-20: เส้นทางสู่ความประสบความสำเร็จ

0
145

การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80-20: เส้นทางสู่ความประสบความสำเร็จ

ทฤษฏี 80:20 คืออะไร?

ทฤษฏี 80:20, หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า หลักการพาเรโต้, เป็นหลักการที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานว่า 80% ของผลลัพธ์มักมาจาก 20% ของทุกสิ่งที่ทำ. ในบทความนี้, เราจะสำรวจถึงแนวความคิดนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ.

แนวความคิดของทฤษฏี 80:20

ทฤษฏีนี้เกิดจากการสังเกตว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของผลลัพธ์มักมาจากปัจจัยที่สำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้น. ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ – คุณจะพบว่า 20% ของลูกค้านั้นช่วยส่งเสริม 80% ของยอดขาย.

การประยุกต์ใช้กับการทำงาน

ในการบริหารทีม, จะเป็นประโยชน์มากที่จะระบุกิจกรรมหลักที่มีผลกระทบมากที่สุด. นำส่วนที่สำคัญนี้มาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีที่สุด. เพิ่มประสิทธิภาพของทีมของคุณโดยให้ความสำคัญกับส่วนที่สำคัญที่สุด.

การประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติต่อผู้อื่น

ในความสัมพันธ์, 80:20 สามารถนำมาใช้ในการเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมักมาจากทำสิ่งเล็กน้อยที่สุด. นำเสนอความเข้าใจและการช่วยเหลือที่มีผลต่อสัมพันธ์ของคุณ.

สรุป

ทฤษฏีพาเรโต้ 80-20 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ. ค้นพบส่วนที่สำคัญที่สุดในงานและชีวิตของคุณ, แล้วให้มีผลกระทบที่สุด. ทำให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คุณมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.