ป้ายทะเบียนรถหายต้องทำไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

0
232

ป้ายทะเบียนรถหายต้องทำไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่

ในกระบวนการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ คุณต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีเจ้าของรถดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีผู้ไปดำเนินการแทน จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย)

กรณีรถยนต์ยังผ่อนไม่หมด หรือที่เรียกว่าติดไฟแนนซ์ คุณต้องมีหลักฐานดังนี้:

  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
  • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคล คุณต้องเตรียมเอกสารดังนี้:

  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมในการขอป้ายทะเบียนใหม่

ในการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

ค่าทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ แผ่นละ 100 บาท (ถ้าแผ่นหน้าและหลังเท่ากับ 200 บาท)

ค่าคำขอ 5 บาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.