ยางแตกลายงา: สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการดูแล

0
220

ยางแตกลายงา: สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการดูแล

ยางแตกลายงา คืออะไร?

ยางแตกลายงา เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในยางรถยนต์ มันเป็นรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบนผิวยาง โดยเฉพาะบริเวณหน้ายางและแก้มยาง ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับยางทุกประเภท จากการใช้งานหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

สาเหตุที่ทำให้ยางแตกลายงา

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางเกิดการแตกลายงาคือความร้อนและแสงแดด สภาพอากาศร้อนจะทำให้อุณหภูมิภายในยางเพิ่มขึ้น รวมถึงแสงอาทิตย์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อนบนพื้นผิวคอนกรีต เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สารเคมีที่อยู่ในเนื้อยางจะเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้ยางแห้งและแตกลายงา

ความสำคัญของการดูแลยางแตกลายงา

การดูแลรักษายางที่เกิดการแตกลายงาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสภาพของยางมีผลต่อประสิทธิภาพของรถและความปลอดภัยของผู้โดยสาร หากยางแตกลายงาเกิดขึ้นบริเวณผิวด้านนอก และมีขนาดเล็ก ๆ อาจยังใช้งานได้ แต่เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดี เราควรนำรถเข้ารับการเปลี่ยนยางใหม่โดยเร็วที่สุด

การเลือกซื้อยางเปอร์เซ็นต์และการเช็กรอยแตกลายงา

หากคุณกำลังพิจารณาซื้อยางเปอร์เซ็นต์หรือยางมือสอง ควรเช็กรอยแตกลายงาก่อนการซื้อ ถึงแม้ว่าดอกยางจะยังคงดูใหม่ แต่อาจมีรอยแตกลายงาที่ยางภายใน หากพบรอยแตกลายงาเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยางชุดนั้น เพราะยางที่เสื่อมสภาพอาจไม่ปลอดภัยในการขับขี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.