ที่มาและความสำคัญของ Vision, Mission, Value ในธุรกิจ

0
165

ที่มาและความสำคัญของ  ในธุรกิจ

ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน คำว่า “Vision” (วิสัยทัศน์), “Mission” (พันธกิจ), และ “Values” (คุณค่า) เป็นสิ่งที่ไม่อาจหายไปได้ในการกำหนดทิศทางและความสำเร็จของธุรกิจของคุณ หลายคนอาจจะคิดว่าคำเหล่านี้เป็นแค่คำที่ใช้ในงานตรวจสอบแต่จริงๆ แล้วมันมีความสำคัญมากกว่านั้น ดังนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความหมายของแต่ละคำพร้อมกันทีละคำกันเถอะ!

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์หมายถึงภาพลักษณ์หรือภาพของอนาคตที่คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณมี มันเปรียบเสมือนแผนที่ในการนำทางความสำเร็จของคุณ นั่นคือ ประเด็นหลักที่คุณต้องการที่ธุรกิจของคุณจะควรประสานมุมมองเชิงยาวนาน เช่น “ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้” หรือ “ที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม” วิสัยทัศน์ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่าที่เรากำลังไปทางไหนและทำไม่หยุดจนกว่าจะเรียบงาน!

2. พันธกิจ (Mission)

พันธกิจคือคำอธิษฐานที่อธิบายว่าธุรกิจของคุณทำอะไร ทำไม่หยุดหรือทำให้ดีขึ้นเพื่อประสานสมดุลกับวิสัยทัศน์ นี่คือหัวใจและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ธุรกิจมีความบันเทิงและความรู้สึกไปสู่เส้นทางในการปฏิบัติตามพันธกิจของมัน เช่น “พันธกิจของเราคือที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น” หรือ “ที่จะให้บริการความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้าของเรา” พันธกิจช่วยสร้างความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ!

3. คุณค่า (Values)

คุณค่าเป็นหลักการหรือค่านิยมที่มีในธุรกิจของคุณ มันระบุถึงว่าคุณกำลังทำงานในรูปแบบอย่างไรและเชื่อถึงสิ่งใด คุณค่าเป็นคำตัดสินใจที่คุณต้องกระทำตามเสมอ เช่น “เราเชื่อในความซื่อสัตย์” หรือ “เราสนับสนุนความหลากหลายและความรู้สึกที่เป็นความยืดหยุ่น” คุณค่าช่วยสร้างรูปแบบวิจัยและการบริหารที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคุณ!

สรุป

ในที่สุด Vision, Mission, และ Values เป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ควรมีความชัดเจนและถูกใจของทุกคนในองค์กร ความแตกต่างระหว่างคำเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าที่เรากำลังไปอยู่ที่ไหน ทำอะไร และทำอย่างไร ที่สำคัญที่สุดคือคำเหล่านี้ต้องสอดคล้องกันและถูกใจของคุณและทีมของคุณ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.