อัปเดตเงินสมทบประกันสังคม เดือนกันยายน 2566 : มาดูว่าจ่ายกี่บาท

0
195

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน 2566 นี้ เรามาดูกันว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาทกันแน่?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ค่าเงินสมทบประกันสังคมสำหรับนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 33

  • ถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป: คุณต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็น 5% ของรายได้ของคุณ

และเมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่คุณจ่ายตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีรายได้เดือนมากกว่า 15,000 บาท จะต้องจ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ค่าเงินสมทบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39

  • รายได้ต่อเดือน: 432 บาท

และเมื่อรวมเงินสมทบที่คุณจ่ายตลอดปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องจ่ายเงินสมทบรวมทั้งสิ้น 5,184 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ค่าเงินสมทบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ในมาตรา 40 นี้ มีทางเลือกให้คุณเลือกสร้างเงินสมทบให้กับตนเองเพื่อรับประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 – คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 70 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 – คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 100 บาทต่อเดือน และจะมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต รวมถึงกรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 – คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 300 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต รวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.