เทรนด์การตลาดปี 2023 ที่คุณไม่ควรพลาด

0
143
hand flipping block 2022 to 2023 text on table. Resolution, strategy, plan, goal, motivation, reboot, business and New Year holiday concepts

เทรนด์การตลาดปี 2023 ที่คุณไม่ควรพลาด

Conversational Marketing – การตลาดที่เน้นการสนทนา

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการตลาดปี 2023 นี้ การตลาดที่เน้นการสนทนากำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องไม่พลาดเลย การสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่เป็นมิตรและเป็นกันเองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ.

Social Commerce – พฤติกรรมการช้อปปิ้งแบบใหม่

การช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2023 นี้ ลูกค้าไม่แค่ต้องการสินค้าคุณภาพ แต่ยังต้องการประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ซึ่งการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น.

Short Video Marketing – แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นกำลังมา

การใช้วิดีโอสั้นในการตลาดเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง นับจากแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สร้างความสนใจและเข้าถึงลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

Focus on Customer Retention – กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเก่า

ไม่เพียงแค่การดึงดูดลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเก่าก็มีความสำคัญ กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจและความภักดีจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการมาแล้ว จะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างทั่วถึง.

Long-term Influencer – จาก Influencer สู่ Brand Ambassador

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับนักตลาด (Influencer) กำลังเปลี่ยนแปลงเป็น Brand Ambassador ในปี 2023 นี้ การทำงานกับนักตลาดที่มีผลกระทบยาวนานจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย.

สรุป

ในปี 2023 นี้ ธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์การตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น การนำเทรนด์ Conversational Marketing, Social Commerce, Short Video Marketing, Focus on Customer Retention, และ Long-term Influencer เข้าสู่กลยุทธ์การตลาดของคุณจะเป็นการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.