เทศกาลกินเจ 2566 : วันเริ่มต้นและการเตรียมตัว

0
176
fried noodles on plate with ingredients

เทศกาลกินเจ 2566 : วันเริ่มต้นและการเตรียมตัว

เทศกาลกินเจ 2566: เริ่มวันที่เท่าไหร่

เทศกาลกินเจ 2566 นี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 ซึ่งรวมเป็นเวลา 9 วัน แต่บางท่านอาจต้องการล้างท้องตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมในมื้อเย็น ซึ่งรวมเป็น 10 วันก็ได้นั่นแหละครับ/ค่ะ ดังนั้น คุณสามารถเริ่มเทศกาลกินเจได้อย่างเตรียมตัวให้พร้อมใจในวันแรกของเทศกาลนี้!

ความหมายของ “เจ”

คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” ไปด้วย แต่การกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์อย่างเดียว อาหารและเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเจ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย

ทำไมต้องกินเจ

1. สุขภาพที่ดีขึ้น

การกินเจมีผลดีต่อสุขภาพที่หลากหลาย อาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตที่ช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การงดทานเนื้อสัตว์ช่วยปรับสมดุลหยินและหยาง (สัญลักษณ์ของเนื้อสัตว์และผักผลไม้) ให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นด้วย

2. ทำบุญ

การกินเจเป็นการทำบุญที่มีคุณค่า เพราะช่วยชำระล้างใจให้ใสสะอาด ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก และทำให้จิตใจเราผ่องใสมากขึ้น เมื่อเราทราบว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดี จิตใจของเราก็จะสงบและรู้สึกสุขขึ้น

3. ละเว้นกรรม

การกินเจช่วยละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์หรือการบริโภคสัตว์ เราช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่น และลดกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์โลกได้มากขึ้น

การล้างท้องก่อนเริ่มเทศกาล

การล้างท้องหมายถึงเริ่มกินเจก่อนวันเริ่มต้นเทศกาลจริง 1-2 วันเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ และทำความคุ้นเคยกับการกินเจได้อย่างดี ควรจะล้างท้องอย่างสมบูรณ์โดยการทานอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุน เพื่อให้ร่างกายเตรียมตัวให้พร้อมในเทศกาลกินเจ

ธงเจ: สัญลักษณ์ของการกินเจ

1.ตัวอักษรภาษาจีน อ่านว่า “ไจ” หรือ “เจ” หมายถึง “ของไม่มีคาว”

2.ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ความเป็นสิริมงคลในชีวิต พื้นหลังสีเหลือง หมายถึง สีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล

3.ธงเจจึงเป็นสัญลักษณ์ของการกินเจ และเป็นเครื่องยืนยันย้ำเตือนพุทธศาสนิกชนให้หันมาเตรียมตัวร่วมเทศกาลกินเจด้วยกัน

ช่วงเทศกาลกินเจ: อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

1.ห้ามทานเนื้อสัตว์ และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์

2.ผักที่มีกลิ่นฉุน 5 อย่าง: กระเทียม (ไม่ดีต่อหัวใจ), หอมใหญ่ แดง ขาว ต้นหอม (ไม่ดีต่อไต), หลักเกียว ผักของจีน มีลักษณะคล้ายกระเทียมโทน (ไม่ดีต่อม้าม), กุยช่าย (ไม่ดีต่อตับ) และใบยาสูบ (ไม่ดีต่อปอดเมื่อใช้สูบ) นอกจากนี้ ห้ามทานผักชนิดไหนที่มีกลิ่นฉุนระหว่างช่วงกินเจด้วย

3.นม เนย น้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

4.อาหารรสจัด: ไม่ว่าจะเป็นเค็มจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด หรือเผ็ดจัด อาหารที่มีรสจัดจะกระตุ้นต่อมต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงถือศีลกินเจ

5.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

6.ใครที่กินเจจริงจัง ห้ามทานอาหารบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจ และต้องทานอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจด้วยกันเท่านั้น

ช่วงเทศกาลกินเจ: อาหารที่คุณสามารถทานได้

1.ชา กาแฟ ที่ไม่ใส่นม เนย หรือครีมเทียม

2.วิตามินเสริมอัดเม็ด ที่ไม่มีสารสกัดจากสัตว์

3.ขนมกรุบกรอบ ที่ไม่มีส่วนผสมของสัตว์

4.พริกไทย เป็นสมุนไพร (แต่หากรู้สึกว่ามีกลิ่นฉุน สามารถเลี่ยงได้)

5.ขนมปัง (ที่เป็นขนมปังเจ หรือไม่มีส่วนผสมของนม)

6.มาม่า หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (สูตรเจเท่านั้น)

7.แต่งหน้า และฉีดน้ำหอม (สำหรับคนถือศีล 5 หากถือศีล 8 จะทำไม่ได้)

การเตรียมตัวในช่วงเทศกาลกินเจ

1.ห้ามกินผักที่มีกลิ่นฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง เพราะจะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลาย ร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาหารนั้นๆ ได้แก่ หัวหอม ต้นหอม ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย กระเทียม ใบยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้น ของเสพติดมึนเมา) หมายถึงต้องงดสูบบุหรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีลกินเจนี้ด้วย

2.ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบ หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ ไข่ เลือด อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์

3.ห้ามกินอาหารที่มีรสจัด ไม่ว่าจะเป็นทั้งเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปรี้ยวจัดก็ตาม เพราะอาหารที่มีรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงถือศีลกินเจ

4.ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ ข้อนี้แหละที่ทำให้คนถือศีลกินเจต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมตัวกันอยู่ อย่างเช่นโรงทาน ศาลเจ้าต่างๆ ที่จัดงาน เพราะคนที่ทำหน้าที่ทำอาหารนั้นจะถือศีลด้วย

5.ถ้วยชามที่ใช้ใส่อาหารจะต้องไม่ปนกัน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือเบียดเบียนชีวิตใคร ต้องแต่งกายด้วยชุดขาว ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ยุยง ส่อเสียด หรือพูดจาไม่เป็นสาระ

6.ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา ในช่วงที่ถือศีลกินเจตลอด 9 วัน

7.ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ในสถานที่อย่างศาลเจ้า โรงเจ โรงทาน หรือสถานที่ที่จัดงานถือศีลกินเจ จะมีการจุดตะเกียง 9 ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืน จึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับ.

เทศกาลกินเจ 2566 เป็นเวลาที่คนทั่วโลกที่มีใจรักธรรมชาติและต้องการลดการรับประทานสิ่งมีชีวิตที่มาจากสัตว์มาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองความบริสุทธิ์และความสงบเรียบร้อยในใจตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกเดินทางสู่ความสุขแห่งการกินเจ กันไปกับบทความนี้เพื่อค้นพบวันเริ่มต้นของการสืบทอดประเพณีที่มีความหมายลึกลงและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวที่จะทำให้เทศกาลนี้เป็นที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.