เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่

0
167

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่

เล่มทะเบียนรถหาย: ควรแจ้งความเสมอ

เมื่อเจ้าของรถพบว่าเล่มทะเบียนรถหายไป คำถามที่มักจะเกิดขึ้นคือ ควรแจ้งความหรือไม่? คำตอบคือ ควรแจ้งความที่สถานีตำรวจเสมอ นี่คือเหตุผลที่ควรทำเช่นกัน:

ความสำคัญของเล่มทะเบียนรถ

เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่สำคัญมากสำหรับเจ้าของรถ มันระบุสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับรถของคุณ เช่น รายละเอียดของรถ, เจ้าของ, และหลายข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมันหายไป คุณอาจพบปัญหาหลายอย่าง เช่น:

  • คุณไม่สามารถขายรถได้
  • คุณไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้
  • คุณอาจเสียสิทธิ์ในกรณีของการประกันภัยหรือความรับผิดชอบต่อกฎหมาย

ดังนั้น การแจ้งความหายเล่มทะเบียนรถเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ขั้นตอนการแจ้งความ

การแจ้งความหายเล่มทะเบียนรถง่ายนิดเดียว คุณเพียงแต่ต้องเข้าไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่น และร้องขอให้ทำบันทึกประจำวัน “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” คุณควรระบุข้อมูลของรถที่หายไปอย่างชัดเจน เช่น เลขทะเบียน, รุ่น, และสี เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบ

ทำเล่มทะเบียนรถใหม่ ต้องทำอย่างไร

หากคุณเสียเล่มทะเบียนรถและต้องการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เตรียมเอกสาร  คุณจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้เพื่อขอเล่มทะเบียนรถทดแทน

1.1.สำเนาบันทึกประจำวัน

1.2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

1.3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)

1.4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

2. ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

2.1.ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ

2.2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม

2.3.บันทึกรายการทางทะเบียนรถ

2.4.รับเล่มทะเบียนทดแทน

เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข ลำดับที่ 2 และนาย ค ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองคนปัจจุบัน เล่มที่ออกทดแทนจะปรากฏเฉพาะนาย ค แต่เป็นผู้ครอบครองลำดับที่ 3 แทน)

สรุป

การแจ้งความหายเล่มทะเบียนรถเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของรถของคุณ และหากคุณต้องขอเล่มทะเบียนรถทดแทน คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น โดยติดต่อสำนักงานขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้ อย่าลืมทำสำเนาของเอกสารที่จำเป็นและติดต่อคำขอของคุณด้วยส่งที่นั่งตรงและมั่นใจว่าคุณมีเอกสารทั้งหมด นี่คือวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานี้ให้เรียบร้อยและได้เล่มทะเบียนรถทดแทนใหม่ๆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.