แท็กซี่ไฟว่าง “สีเขียว” กับ “สีแดง” แตกต่างกันตรงไหน?

0
239

แท็กซี่ไฟว่าง “สีเขียว” กับ “สีแดง” แตกต่างกันตรงไหน?

รถแท็กซี่ “สีเขียว” และ “สีแดง” ต่างกันอย่างไร?

รถแท็กซี่ไฟว่าง “สีเขียว” และ “สีแดง” มีความแตกต่างกันในหลักเกณฑ์และลักษณะที่สำคัญ ซึ่งเป็นดังนี้:

1. ความหมายของสีและหมายความ

  • รถแท็กซี่ “สีเขียว” ไฟว่าง หมายถึง รถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ TAXI OK ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ และมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
  • รถแท็กซี่ “สีแดง” ไฟว่าง หมายถึง รถแท็กซี่ที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับการอนุมัติเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบก มีป้ายกำกับสีแดงเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถระบุรถแท็กซี่ได้ง่ายขึ้น

2. โครงการ TAXI OK

  • โครงการ TAXI OK เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการแท็กซี่ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม รถแท็กซี่ “สีเขียว” เป็นสัญลักษณ์ของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการ

3. การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย

  • ทั้งรถแท็กซี่ “สีเขียว” และ “สีแดง” ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของโครงการ TAXI OK ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการทั้งในเวลาขับขี่และหยุดพัก

4. คุณภาพในการให้บริการ

  • การให้บริการของรถแท็กซี่ “สีเขียว” และ “สีแดง” ต้องมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับความพร้อมในการให้บริการและความเอาใจใส่ในผู้โดยสารทุกคน

คำสรุป

รถแท็กซี่ไฟว่าง “สีเขียว” และ “สีแดง” มีความแตกต่างกันในแง่ของความหมายและลักษณะที่สำคัญ โครงการ TAXI OK เป็นโครงการที่เน้นความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการแท็กซี่ รถแท็กซี่ทั้งสองสีนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเป็นที่ยอมรับในการให้บริการที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.