สิ่งที่ไฟแนนซ์ไม่เคยบอก ถ้าปล่อยให้รถโดนยึด

0
262

สิ่งที่ไฟแนนซ์ไม่เคยบอก ถ้าปล่อยให้รถโดนยึด

1. ยึดรถไปแล้วแต่หนี้ไม่หมด

เมื่อเราปล่อยให้รถโดนยึด ไม่ได้แปลว่าหมดหนี้หรือปิดบัญชีรถคันนั้น เราจะยังต้องชำระหนี้ต่อไป ไม่ว่ารถจะอยู่ในการคืนหรือไม่ก็ตาม การไม่ชำระหนี้สามารถส่งผลให้เรามีปัญหากับเครดิตรวมถึงความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคต

  1. ขายทอดตลาดในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

หากเราพบว่าไม่สามารถจ่ายเงินคืนหนี้ได้และต้องปล่อยให้รถถูกยึด สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาอาจเป็นการขายทอดตลาดรถยนต์ในราคาต่ำกว่าค่าจริง สภาพรถอาจเป็นไปไม่ดีเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การขายทอดตลาดในราคาต่ำจะทำให้เราสูญเสียเงินมากขึ้นและอาจใช้เวลานานในการปิดบัญชีหนี้

3. อาจถูกฟ้องร้องตามมาภายหลังได้

เมื่อเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์กำหนด มีโอกาสที่บริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้องตามมาเพื่อเรียกร้องเงินที่ค้างอยู่ ศาลอาจตัดสินให้เราต้องชำระหนี้และค่าทนายความเพิ่มเติม การถูกฟ้องร้องตามมาภายหลังอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเครดิตและความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคต

สรุป

เมื่อเรากู้เงินจากไฟแนนซ์รถยนต์ ควรระมัดระวังและไม่ปล่อยให้รถถูกยึด เนื่องจากเราต้องชำระหนี้ต่อไปแม้ว่ารถจะไม่อยู่ในการคืนของเรา การปล่อยให้รถโดนยึดอาจส่งผลให้เราขายทอดตลาดในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงและมีโอกาสถูกฟ้องร้องตามมาภายหลังได้ ดังนั้นควรใช้เงินอย่างรอบคอบและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะขอกู้เงินจากไฟแนนซ์รถยนต์

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.