7s by McKinney คืออะไร: กลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

0
144
SSUCv3H4sIAAAAAAACA2VRwUoDQQz9lZDzahVve1OpoiAUBS/FQ3Y2bkNnZ5bJ7NZS9t/NblspeEvy8pL3kgNWpOKwPKB432tOlCUGLG8L5FpyTEIey5uxQM2Ue2W1XsscZW4MnfPzkPVhqmOJD71KYNXFkwQKjtHofWXAm6hj7ylw7BXH4kx4uViui0cv3dV9yn+0T3YmBcevAqnh4PaTCFOR2DPNmtYGbXeZU3sSOEjN8RhSX8sU4hAdecPvJgO2L7ZTtUnUbcQlGThNec3q0oUJmIVxswfR2HJO4kBcDKCcYSd5Ay2lLWcJDSRWpuQ2UP0jd+YaKNRgwgjmJdLNfmGY7cHlB65haeenyjMsVx8z751DzdYV4HX1DN8xtTRdKP9MB8TidMnjLF2YQMdd7u19BcatfXQcx1+vtyas7wEAAA==

7s by McKinney คืออะไร: กลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ในโลกธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว, คำว่า 7s by McKinney กล่าวถึงแนวทางที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ อย่างเหนือกว่าเพียงแค่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณมีอยู่

กลยุทธ์ (Strategy): การวางแผนที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นด้วยการสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน, ที่นำพาธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ. การวางแผนที่มีมุมมองยาวไกลจะช่วยให้คุณทราบว่าความก้าวหน้ามีทิศทางไปทางไหน  เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ, ควรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีการวางแผนที่ดี ทำให้ธุรกิจมีทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน.

โครงสร้าง (Structure): สร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง

การสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมสำคัญมากในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ควรมีการจัดทำโครงสร้างที่เสถียรและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ.

ระบบ (Systems): ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้ระบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ค่านิยมที่มีร่วมกัน (Shared Values): ความเชื่อร่วมกันที่เสริมสร้างวัฒนธรรม

การสร้างค่านิยมที่ทุกคนในธุรกิจร่วมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่น.

ทักษะ (Skills): พัฒนาทักษะเพื่อความเก่งกาจ

การพัฒนาทักษะของทีมงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทั้งทีมมีความสามารถในการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ.

พนักงาน (Staff): การเลือกบุคคลที่เหมาะสม

การเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำคัญในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่น.

รูปแบบ (Style): การนำเสนอตนเองในลักษณะที่เหมาะสม

รูปแบบการนำเสนอตนเองมีผลต่อการสร้างแบรนด์และมีความน่าจดจำ การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำคัญ.

การนำไปใช้: การปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

นำแนวคิด 7s by McKinney มาใช้ในธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับใช้กลยุทธ์และโครงสร้างที่ได้ถูกพัฒนาไว้ล่วงหน้า  การนำกลยุทธ์ไปใช้ในปฏิบัติชีวิตประจำวันของธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดี

ประโยชน์

 • เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า
 • สร้างความแข็งแกร่งและทนทานในการแข่งขัน
 • สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า
 • เพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ธุรกิจ
 • สร้างโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงระบบในธุรกิจ
 • สร้างความไว้วางใจด้วยค่านิยมที่มีร่วมกัน
 • พัฒนาทักษะและศักยภาพในทีม
 • เลือกและพัฒนาพนักงานที่มีคุณภาพสูง
 • สร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่น่าจดจำ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

 • ตรวจสอบว่าทีมงานมีทักษะที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะนำไปใช้ตามกลยุทธ์.
 • แนวคิดของธุรกิจมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับตลาด.
 • มีระบบที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลง.

สรุป

7s by McKinney เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการความเข้มแข็งและเสถียร. นำมันมาปรับใช้ในธุรกิจของคุณเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.