เปิดตัว Marketing Health Check สู่อุตสาหกรรมออนไลน์

0
85
composite image of doctor using digital tablet

เปิดตัว Marketing Health Check สู่อุตสาหกรรมออนไลน์

นวัตกรรมการลงทุนในการตลาด

การตลาดเป็นส่วนสำคัญที่ไม่หยุดยั้งในการเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจต่าง ๆ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า Marketing Health Check เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถวัดผลการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในบทความนี้เราจะพาท่านไปทบทวนแนวคิด ขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ได้จาก Marketing Health Check ที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้

Marketing Health Check คืออะไร

Marketing Health Check เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่วัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาด โดยการใช้ตัวชี้วัดและขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและปรับสมดุลย์กลยุทธ์ตลาดของตนได้อย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของ Marketing Health Check

1.ขั้นตอนวัดผล

Marketing Health Check เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดผลการตลาดอย่างทันที โดยการนำเสนอรายงานกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.การติดตามและแก้ไขปัญหา

การติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่ทำให้ Marketing Health Check เป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ

3.การติดตามในระยะยาว

การวัดผลไม่เพียงแค่ทันที เนื่องจาก Marketing Health Check ยังสามารถช่วยในการติดตามผลลัพธ์ในระยะยาว และปรับกลยุทธ์ตลาดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด

4.ต้นทุนที่คุ้มค่า

ด้วยการใช้ Marketing Health Check ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการวางกลยุทธ์ และมั่นใจได้ว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้

ขั้นตอนการทำ Marketing Health Check

รายงานกลยุทธ์ (Object: Strategy Report)

 • วัดผลการใช้กลยุทธ์ปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ข้อได้เปรียบและข้อเสีย
 • นำเสนอแนวทางการปรับปรุง

การอบรม (Knowledge: Health Check Report – Training)

 • สอนเทคนิคและกลยุทธ์ใหม่
 • อัพเดทความรู้ในด้านการตลาด
 • สร้างทีมที่เข้าใจกลยุทธ์

การติดตามและแก้ไขปัญหา (Performance: Tracking & Problem Solving)

 • ติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด
 • แก้ไขปัญหาทันทีที่เกิดขึ้น
 • ปรับปรุงกลยุทธ์ในทันที

การติดตามในระยะยาว (Long-Term: Tracking with In House Knowledge)

 • วัดผลลัพธ์ในระยะยาว
 • บริหารจัดการกลยุทธ์ในที่
 • ปรับกลยุทธ์ตามเทรนด์ตลาด

มีค่าคุ้มค่า (Be Worth: Lower Cost)

 • ลดต้นทุนในการวางกลยุทธ์
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพเทียบกับต้นทุน
 • สร้างความมั่นใจในการลงทุน

Marketing Health Check แนวคิดวิธีการทำงานแบบ Way Model

WAY Model เป็นแนวคิดที่นำเสนอนวัตกรรม Marketing Health Check ที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตลาดออนไลน์ โดยมี 3 ทฤษฎีสำคัญที่เป็นเสาหลัก

1.Winning Input

การนำเข้าข้อมูลที่ชนะชัย ทำให้ Marketing Health Check มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กลยุทธ์การตลาดเติบโตและปรับปรุงตามทิศทางที่ถูกต้อง

2.Agile Process

การนำเข้าข้อมูลที่ชนะชัย ทำให้ Marketing Health Check มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กลยุทธ์การตลาดเติบโตและปรับปรุงตามทิศทางที่ถูกต้อง

3.Yield Out

Yield Out คือการรับผลผลิตที่สูงที่สุดจากการทำ Marketing Health Check โดยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาด ทำให้ธุรกิจได้รับประสิทธิภาพและก้าวไปข้างหน้า

สรุป

Marketing Health Check เป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดอย่างทันที ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและการติดตามที่แข็งแกร่ง ทำให้ธุรกิจมั่นใจได้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนในตลาดออนไลน์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.