Soft Skill: ทักษะที่เจ้าของกิจการควรมี

0
189

Soft Skill: ทักษะที่เจ้าของกิจการควรมี

เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทอง โอกาส หรือประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับทักษะ Soft Skill ที่เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มาทำความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดที่เหมาะสม นั่นย่อมหมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพและธุรกิจอย่างยั่งยืน

Soft Skill คืออะไร?

Soft Skill คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านอารมณ์ และแนวทางเพื่อบริหารจัดการความคิดของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วมักถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในกลุ่มของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่จริง ๆ แล้วทักษะดังกล่าวไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์หรือความเก่งกาจในด้านใดเป็นพิเศษ แต่ถือเป็นแนวทางที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงการบริหารธุรกิจ

จากความหมายเบื้องต้นนี้ เราเห็นว่า Soft Skill คือ ทักษะที่มีความสัมพันธ์ในด้านของ EQ หรือ ภาวะความฉลาดด้านอารมณ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IQ หรือ ทักษะความฉลาดด้านวิชาการ แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการเข้าสังคม การเป็นหัวหน้าคน รู้เทคนิคที่จะต่อรอง เจรจา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตนเองคาดหวัง และเป็นทิศทางที่ดีกับส่วนรวม

7 ทักษะ Soft Skill ที่ผู้ประกอบการควรมี

1. ทักษะความฉลาดในด้านอารมณ์

ในฐานะของการเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ นอกจากความฉลาดในเรื่องข้อมูล วิธีบริหารจัดการต่าง ๆ แล้ว คุณต้องสร้างความฉลาดในด้านอารมณ์ขึ้นมาด้วย ต้องพยายามหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านอารมณ์ของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไร จากนั้นวิเคราะห์ให้มองเห็นถึงคำตอบ เมื่อรู้ต้นตอปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่าย กลายเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ แบบอยู่หมัด

2. ทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

หลังจากวิเคราะห์อารมณ์ของคนอื่นออก มองเห็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น คราวนี้ก็เข้าสู่วิธีพูดเพื่อให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม หรือการพูดโน้มน้าวใจนั่นเอง ตรงนี้จะต้องเน้นศิลปะในการพูดให้สูง พยายามศึกษาวิธีจากคนพูดเก่ง ๆ ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล แล้วนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

3. ทักษะการสื่อสาร

สำหรับการพูดโน้มน้าวใจที่ดีจะเป็นวิธีเพิ่มทักษะในด้านการสื่อสารให้กับตนเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เพราะแต่ละคนมีลักษณะ เทคนิคในการสื่อสารต่างกันออกไป เช่น นิยมการเป็นผู้ฝั่งที่ดีแล้วโต้ตอบด้วยกริยา สีหน้าท่าทาง การให้คำแนะนำเพื่อกระทำสิ่งต่าง ๆ, การแก้ไขข้อขัดแย้ง ปัญหาต่าง ๆ, ตั้งคำถามและสร้างข้อสงสัยเพื่อความกระจ่าง

4. ทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์

Soft Skill คือหลักทางด้านอารมณ์ หรือ EQ ซึ่งคนมี EQ ดี ๆ มักสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนให้กลายเป็นเรื่องปกติ การทำธุรกิจเองก็เช่นกัน หากมีทักษะในด้านของความคิดสร้างสรรค์จะช่วยต่อยอดให้ธุรกิจ รวมถึงยังกล้าที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดจากแนวคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ด้วย

5. ทักษะในด้านการปรับตัว

โลกยุคใหม่ ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทุกคนพบเจอได้ตลอดเวลา อย่างคนที่เป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงแน่ ๆ เช่น การมีพนักงานคนใหม่, การเข้าหาลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น หากรู้วิธีปรับตนเองให้เหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้นจะช่วยให้การทำงานออกมาราบรื่น ไร้ความกังวลใจใด ๆ

6. ทักษะเชิงความร่วมมือ

แม้จะเป็นหัวหน้า เป็นผู้ควบคุมบุคคล แต่ไม่ใช่ว่าจะเก่งไปเสียทุกด้าน บ่อยครั้งเมื่อมีข้อเสนอดี ๆ จากพนักงานการให้ความร่วมมือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะพวกเขาคือคนปฏิบัติงาน ย่อมเห็นข้อเสียและความผิดพลาดมากกว่าคนที่มองมาจากภายนอก

7. ทักษะด้านบริหารจัดการเวลา

การจัดลำดับความสำคัญของชิ้นงานว่าสิ่งไหนควรทำก่อน-หลัง วางแผนชีวิตของตนเองให้ดีเพื่อไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป หลาย ๆ คนเป็นผู้บริหารแต่กลับไม่รู้วิธีจัดการกับเวลาในแต่ละวัน จึงทำให้การใช้ความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรทำไม่ได้เต็มที่

สรุป

เมื่อมีทักษะที่ดี ก็ต้องรู้จักวิธีมองหาตัวช่วยของธุรกิจ การจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ นอกจากทักษะต่าง ๆ รอบด้านแล้ว ก็ต้องรู้จักวิธีวางแผนเพื่อมองหาผู้ช่วยในการซัพพอร์ตธุรกิจที่มีความคาดหวังในอนาคต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.