TCAS คือ : ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66

0
241

TCAS คือ : ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66

TCAS คือ ระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น ม.6 สายอาชีพ หรือแม้แต่เทียบเท่าวุฒิ GED มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น โดย TCAS ย่อมาจาก “Thai University Central Admission System” ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่รุ่น TCAS66 โดยที่ TCAS66 จะยังคงมีโครงสร้างที่คล้ายกับรุ่นก่อนหน้าคือ TCAS65 แต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในการคัดเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ TCAS66 ให้ท่านทราบตามรายละเอียดดังนี้:

รอบที่ 1: รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)

รอบแรกของ TCAS66 นั้นเน้นการคัดเลือกนักเรียนผ่านคุณสมบัติและผลงานที่น่าสนใจ โดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร และตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นเกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น ๆ แต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยจะกำหนดลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจรวมถึงจำนวนหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน จำนวนผลงานที่นำมาประกอบ ระดับการแข่งขันของผลงาน และการเขียนคำสมัคร ในบางกรณี TCAS66 อาจมีรายวิชาที่จำเป็นต้องสอบเพิ่มเติม โดยใช้เกรด 4 – 5 เทอม และใช้ Portfolio, GPAX, GPA, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, และสอบสัมภาษณ์ เป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือก

รอบที่ 2: รอบ Quota (รอบโควตา)

รอบนี้เน้นการรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่นกลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่ กลุ่มนักเรียนในโควตาโรงเรียน กลุ่มนักเรียนในภูมิภาค หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในบางกรณีอาจใช้คะแนนสอบส่วนกลางที่ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึงการใช้ GPAX และ GPA 6 เทอม โดยใช้ GPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือก

รอบที่ 3: รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

รอบนี้เป็นการรับสมัครผ่านระบบส่วนกลางทปอ. โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งในระบบ TCAS และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กสพท.) จะเปิดรับสมัครพร้อมกัน ก่อนรับสมัคร จะมีเกณฑ์คัดเลือกที่ถูกประกาศล่วงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวและเตรียมคะแนนให้พร้อมในการสมัคร รอบ Admission นี้จะมีการประมวลผล 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสการสอบติด หากผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกหรือไม่พอใจกับอันดับที่ผ่านการคัดเลือกครั้งแรก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยใช้ข้อมูลการสมัครเดิม และหากอันดับนั้นมีผู้สละสิทธิ์ จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 และสอบติดในอันดับที่สูงขึ้น ควรระมัดระวังว่าการประมวลผลครั้งที่ 2 จะไม่ส่งผลทำให้อันดับแย่ลงกว่าครั้งแรก นอกจากนี้ ในรอบ Admission TCAS66 ยังมีสิทธิ์สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission เพื่อรอรอบที่ 4 แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น โดยใช้เกรด 6 เทอม โดยใช้ GPAX/GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, Portfolio, และสอบสัมภาษณ์ เป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือก

รอบที่ 4: รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

รอบนี้เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนเองหลังจากประกาศผลการคัดเลือกในรอบ Admission โดยมีเกณฑ์คัดเลือกที่อาจเหมือนหรือแตกต่างจากรอบก่อนหน้า การรับนักเรียนในรอบนี้เน้นกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกรอบต่าง ๆ หรือนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อมาสมัครรอบถัดไป การเลือกขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ในทุกๆ ต้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งจะยังไม่กำหนดจำนวนที่นั่งในรอบนี้ จนกว่าจะรู้จำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่จริง ดังนั้นจึงเป็นรอบที่ไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้าว่ามีคณะไหนเปิดรับบ้าง ในรอบรับตรงอิสระ จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์เพื่อเลือกเข้าศึกษาเพียง 1 แห่งในระบบ myTCAS เหมือนรอบอื่น ๆ

นอกจากนี้ TCAS แต่ละรอบมีลักษณะและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสมัคร TCAS แบบที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือมาจาก GED ทั้งนี้ การคัดเลือกใน TCAS66 ใช้เกรด 6 เทอม โดยใช้ GPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, Portfolio, และสอบสัมภาษณ์ เป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.