คำถาม 4 ข้อสำคัญสำหรับ Blue Ocean Strategy

0
202
Scrum agile iterative flexible software development framework for teamwork 4 flat icons square composition abstract vector illustration

คำถาม 4 ข้อสำคัญสำหรับ Blue Ocean Strategy

ในยุคที่ความแข่งขันรุนแรงอย่างที่เคยมีมาก่อน การคิดและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใหม่และไม่เหมือนใครก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจของคุณ มีระบบหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและวางแผน Blue Ocean Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมันเป็นระบบที่มีความคิดนวัตกรรมอยู่เสมอ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพิจารณา 4 คำถามสำคัญที่จะช่วยให้คุณคิด Blue Ocean Strategy ได้อย่างเป็นระบบและความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจของคุณ

1. มีอะไรที่เราสามารถทำลายลงไปได้ (Eliminate)

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Blue Ocean Strategy คือการคิดนอกกล่องและเริ่มด้วยการคำนึงถึงสิ่งที่คุณสามารถลดหรือลบออกได้จากธุรกิจของคุณ คำถามนี้จะช่วยให้คุณพบกับประเด็นหรือกิจกรรมที่ไม่จำเป็น และทำให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือความซับซ้อนลง เพื่อให้คุณสามารถให้มูลค่าแก่ลูกค้าของคุณอย่างมากขึ้น

2. มีอะไรที่เราสามารถลดลงไปได้ (Reduce)

หลังจากที่คุณได้คำนึงถึงสิ่งที่สามารถลบออกจากธุรกิจของคุณ คำถามถัดมาคือว่าคุณสามารถลดลงไปได้อีกเถอะ นั่นคือคุณสามารถทำให้กระบวนการหรือสิ่งของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ การลดลงนั้นส่งผลต่อต้นทุนและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

3. มีอะไรที่เราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้ (Raise)

การเพิ่มขึ้นเป็นส่วนสำคัญใน Blue Ocean Strategy เมื่อคุณลดค่าใช้จ่ายและลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้ว คำถามถัดมาคือคุณสามารถเพิ่มความมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติหรือบริการเสริมที่ทำให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่

4. มีอะไรที่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ (Create)

สุดท้ายคำถามที่จะช่วยให้คุณคิด Blue Ocean Strategy ให้เสร็จสมบูรณ์คือการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดก่อนหน้า คุณสามารถสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ที่มีคุณค่าและทำให้คุณเด่นเป็นเอกลักษณ์จากคู่แข่ง

ในการคิด Blue Ocean Strategy คำถามเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยคุณนำธุรกิจของคุณไปสู่สวรรค์แห่ง Blue Ocean ที่ไม่มีคู่แข่งและมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.