แพคเกจวัคซีนเด็ก : 3 ข้อควรรู้ก่อนพาลูกน้อยไปรับวัคซีน

0
314

แพคเกจวัคซีนเด็ก : 3 ข้อควรรู้ก่อนพาลูกน้อยไปรับวัคซีน

แพคเกจวัคซีนเด็กคืออะไร

แพคเกจวัคซีนเด็กคือการจัดแพคเกจวัคซีนเด็กโดยเริ่มจากการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีให้กับเด็กในช่วงแรกเกิดก่อน แล้วจึงค่อยทยอยฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ให้กับเด็กตามช่วงอายุ เพื่อให้เด็กมีความคุ้มกันที่ดีต่อการติดเชื้อภายในร่างกาย

แพคเกจวัคซีนมีกี่แบบ

แพคเกจวัคซีนเด็กแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือแพคเกจวัคซีนหลักและแพคเกจวัคซีนเสริม

1.แพคเกจวัคซีนหลัก

แพคเกจวัคซีนหลักคือ แพคเกจที่ต้องฉีดสำหรับทุกเด็กในช่วงอายุที่กำหนด เพื่อให้ได้ความคุ้มกันที่เพียงพอต่อโรคที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเด็ก รวมถึงวัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี

2.แพคเกจวัคซีนเสริม

แพคเกจวัคซีนเสริมคือ แพคเกจที่เสริมเพิ่มเติมหลังจากฉีดแพคเกจวัคซีนหลักแล้ว เพื่อเสริมความคุ้มกันให้ดีขึ้นหรือครบถ้วนต่อโรคที่ยังไม่ได้รับการครอบคลุมในแพคเกจหลัก เช่น วัคซีนป้องกันหัด  

ข้อปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

เมื่อพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีน ควรจะนำสมุดบันทึกวัคซีนไปด้วยทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดตามที่ระบุไว้ในแพคเกจวัคซีนเด็ก เพื่อให้ทราบถึงประวัติการฉีดวัคซีนของลูก และสามารถติดตามการฉีดวัคซีนในครั้งถัดไปได้ง่ายๆ

นอกจากนี้ ควรสังเกตด้วยว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 30 นาที ลูกเรามีอาการผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้สามารถแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการป่วยหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อเด็กไหม

การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญในการป้องกันโรคและเพิ่มความคุ้มกันให้กับเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม บางกรณีอาจเกิดผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนบ้าง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีอาการป่วยหรือไม่สบายชั่วคราว แต่ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพเด็ก และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นให้กับลูกน้อยในอนาคต

สรุป

การฉีดวัคซีนเด็กเป็นเรื่องสำคัญในการปกป้องสุขภาพของเด็กในช่วงเวลาที่เป็นอยู่กับเรา เพื่อให้เด็กมีความคุ้มกันที่เพียงพอต่อโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบแพคเกจวัคซีนที่เหมาะสมกับอายุและความต้องการของลูกของเราอย่างถูกต้อง และควรติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมีอาการผิดปกติหรือเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น อย่างสำคัญคือการฉีดวัคซีนเป็นการปกป้องเด็กของเราให้เสริมแข็งและสามารถเติบโตและพัฒนาอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.