WORDPRESS VS CUSTOM MADE WEBSITE: ทำเว็บไซต์แบบไหนดีกว่ากัน

0
129
Web application development process. Internet mobile development app, computer app interface development. Vector illustration

WORDPRESS VS CUSTOM MADE WEBSITE: ทำเว็บไซต์แบบไหนดีกว่ากัน

CUSTOM MADE WEBSITE คืออะไร

การเลือกทำเว็บไซต์ระหว่าง WORDPRESS และ CUSTOM MADE สามารถเป็นคำตอบที่ท้าทาย แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจ เราควรทราบถึงความแตกต่างของทั้งสองรูปแบบนี้ กำลังสันนิษฐานที่ว่า CUSTOM MADE WEBSITE คือการสร้างเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ใช้รูปแบบที่กำหนดมาให้

ข้อดีของเว็บไซต์ประเภท CUSTOM MADE WEBSITE

1.การปรับแต่งที่สูง  :  CUSTOM MADE WEBSITE ทำให้คุณได้ความอิสระที่สูงในการปรับแต่ง เนื้อหาและฟังก์ชันของเว็บไซต์ ทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ

2.ประสิทธิภาพที่ดี  :  การสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับธุรกิจมีประสิทธิภาพสูง ทำให้เว็บไซต์โปรโมทและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ความปลอดภัย  :  เนื่องจากถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจง CUSTOM MADE WEBSITE มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย

ข้อจำกัดของการทำเว็บไซต์ CUSTOM MADE WEBSITE

การทำเว็บไซต์แบบนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง และการพัฒนาใช้เวลานานกว่า WORDPRESS ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องรอนานก่อนที่จะได้เว็บไซต์ในมือ

การทำเว็บไซต์ CUSTOM MADE เหมาะกับใคร

CUSTOM MADE WEBSITE เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการพิเศษ ต้องการความปรับแต่งสูง และยอมรับการลงทุนที่มีค่าในการสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจตนเอง

WORDPRESS WEBSITE & TEMPLATE WEBSITE คืออะไร

WORDPRESS เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ (TEMPLATE) ที่มีอยู่แล้ว ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่รวดเร็ว

CUSTOM MADE WEBSITE คืออะไร

CUSTOM MADE WEBSITE คือการสร้างเว็บไซต์จากศูนย์ ไม่ใช้รูปแบบที่มีอยู่ล่วงหน้า เป็นการสร้างที่เน้นความเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อดีของการทำเว็บไซต์ WORDPRESS

1.ความรวดเร็วในการพัฒนา  :  WORDPRESS มีระบบที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่รวดเร็ว ด้วยรูปแบบที่มีอยู่แล้ว

2.ต้นทุนต่ำ  :  การใช้ WORDPRESS สามารถลดต้นทุนลงได้ เพราะไม่ต้องสร้างเว็บไซต์ให้เริ่มต้นที่ศูนย์

3.ระบบประสาทเสริม (Plugin)  :  WORDPRESS มีประสิทธิภาพมากในการเพิ่มฟังก์ชันในรูปแบบของปลั๊กอิน

ข้อจำกัดของทำเว็บไซต์ WORDPRESS

การปรับแต่งอาจจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินเสริม ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เสียความรวดเร็ว

1.จำกัดในเรื่องความสามารถการปรับแต่ง  :  เนื่องจากใช้ TEMPLATE, WORDPRESS อาจมีความจำกัดในเรื่องความสามารถการปรับแต่งเว็บไซต์เมื่อเทียบกับ CUSTOM MADE WEBSITE

2.ประสิทธิภาพที่ต่ำ  :  บางครั้ง, WORDPRESS อาจมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า CUSTOM MADE WEBSITE, ทำให้โหลดช้าขึ้น

การทำเว็บไซต์ WORDPRESS เหมาะกับใคร

WORDPRESS เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเว็บไซต์ที่รวดเร็ว ไม่ต้องการความปรับแต่งที่สูงมาก และต้องการลดต้นทุนในการสร้าง

บทสรุปทำเว็บไซต์ WORDPRESS หรือ CUSTOME MADE WEBSITE แบบไหนดีกว่ากัน

การเลือกทำเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ ถ้าคุณต้องการความอิสระในการปรับแต่งและมีงบประมาณมาก CUSTOM MADE WEBSITE เป็นตัวเลือกที่ดี ในทางกลับกัน ถ้าคุณต้องการเว็บไซต์ที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ WORDPRESS อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

สรุป

การเลือกทำเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ต้องพิจารณาความต้องการของธุรกิจและวัตถุประสงค์ทางการตลาด ด้วยข้อดีและข้อจำกัดของทั้ง WORDPRESS และ CUSTOM MADE WEBSITE คุณสามารถตัดสินใจได้ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ถึงแม้ CUSTOM MADE WEBSITE จะมีราคาสูงและใช้เวลาในการพัฒนา, มันก็มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์และประสิทธิภาพที่สูง. ส่วน WORDPRESS เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและคุ้มค่า. ลงทุนในทั้งสองรูปแบบอย่างไรก็ตาม, ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นกลุ่มสำคัญ. ทำให้เลือกเป็นไปตามความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเสมอ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image.